YoMem - Young Messengers of European Memory
Språk
 Svenska
Sammanfattning
lag laddare använde vattenflaskor och berättade till mig att så ska laget spelar och i vilka position du spelar
Ett kort fragment av berättelsen

I 2012 jag började spela fotboll i fotbollsklubb i Sverige och den tiden jag kunde inte svenska språket och engelska vilket gjorde svårt för mig att förstår vad dem andra säger och jag förstått nästan ingenting

Läs berättelsen
Länder
Stad
Örkelljunga
Varför den här historien är viktig
Sport behöver inte att man kunna språket
Hur den här historien skapades
I YoMem workshop
Autobiographical methodologies
Denna berättelse är en del av dessa specifika projekt

Politik

Detta arbete kan användas under Creative Commons License - Non-commercial License - Non Derived Works, som tillämpas i de olika länder där det är erkänt (se webbplats https://creativecommons.org/worldwide, som inkluderar licenserna för de olika länderna; om ditt land inte anges måste du hänvisa till den brittiska licensen).
Sådan licens innefattar möjligheten att:
  • Reproducera, distribuera, kommunicera till allmänheten, visa offentligt, representera, genomföra och utföra arbetet.
Licensen tillämpas på följande villkor:
  • Tillskrivning: den som använder verket måste ange dess ursprung på de sätt som författaren eller personen som släppte verket under licensen har angett;
  • Icke kommersiellt: arbetet kan inte användas för kommersiella ändamål;
  • Icke härledd: verket kan inte ändras eller transformeras och det kan inte heller användas för att skapa ett annat.
Översättning till andra språk är tillåten. Vi ber dig endast att skicka den översatta kopian till: storyap.archive@gmail.com
Tack för deltagandet!


https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/it/deed.sv