Thanks to Sweden and Erasmus +
YoMem - Young Messengers of European Memory
Språk
 Svenska
Sammanfattning
Sweden and Erasmus + helped me to learn a lot things from the people from different country and different background
Ett kort fragment av berättelsen

Tack vara Sverige och Erasmus + för gav mig den här möjlighet att åka till ett annat land och lära känna ny folk och deras kulturer vilket gjorde att jag försökte skapa nya vänner från olika länder vilka är idag jag har många vänner från olika länder med olika barkund då jag tvingade mig att lära nytt språk för att få kontakt med dem


Läs berättelsen
Länder
Stad
No
Varför den här historien är viktig
Det alltid bra att veta om andra
Hur den här historien skapades
In the YoMem workshop
Autobiographical methodologies
Denna berättelse är en del av dessa specifika projekt

Politik

Detta arbete kan användas under Creative Commons License - Non-commercial License - Non Derived Works, som tillämpas i de olika länder där det är erkänt (se webbplats https://creativecommons.org/worldwide, som inkluderar licenserna för de olika länderna; om ditt land inte anges måste du hänvisa till den brittiska licensen).
Sådan licens innefattar möjligheten att:
  • Reproducera, distribuera, kommunicera till allmänheten, visa offentligt, representera, genomföra och utföra arbetet.
Licensen tillämpas på följande villkor:
  • Tillskrivning: den som använder verket måste ange dess ursprung på de sätt som författaren eller personen som släppte verket under licensen har angett;
  • Icke kommersiellt: arbetet kan inte användas för kommersiella ändamål;
  • Icke härledd: verket kan inte ändras eller transformeras och det kan inte heller användas för att skapa ett annat.
Översättning till andra språk är tillåten. Vi ber dig endast att skicka den översatta kopian till: storyap.archive@gmail.com
Tack för deltagandet!


https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/it/deed.sv