Deltagande videor
participatory video

En officiell definition av vad deltagande video är finns inte, men vi kan säga att:

Deltagande video är en form av deltagande media där en grupp eller gemenskap skapar sin egen film. Tanken bakom detta är att det är enkelt och tillgängligt att skapa en video, och det är ett utmärkt sätt att sammanföra människor för att utforska frågor, röstproblem eller helt enkelt att vara kreativa och berätta historier. (Chris Lunch).

Denna process kan vara mycket bemyndigande, vilket gör det möjligt för en grupp eller gemenskap att vidta sina egna åtgärder för att lösa sina egna problem, och också att kommunicera sina behov och idéer till beslutsfattare och / eller andra grupper och samhällen.

Här kan du hitta ytterligare material angående denna metod

https://www.storyap.eu/wp-content/uploads/2021/03/Video-participation-English.pdf

Search Users

[storyaptools_force_specific_filter_terms category_types=”2,3″]