Let’s hear it for the Heroes
Digital Storytelling for Social Inclusion
Språk
 Engelska
Sammanfattning
During lockdown, a chance to come together to recognise and celebrate the often overlooked.
Ett kort fragment av berättelsen

The whole country had stopped – but this was different.


7pm Thursday meant a chance to give a little back. I don’t know who started it, but like a number of different lockdown things, the ‘Clap for Carers’ had really taken off.


Läs berättelsen
Länder
Denna berättelse är en del av dessa specifika projekt
E-post
soulmansi@hotmail.com

Politik

Detta arbete kan användas under Creative Commons License - Non-commercial License - Non Derived Works, som tillämpas i de olika länder där det är erkänt (se webbplats https://creativecommons.org/worldwide, som inkluderar licenserna för de olika länderna; om ditt land inte anges måste du hänvisa till den brittiska licensen).
Sådan licens innefattar möjligheten att:
  • Reproducera, distribuera, kommunicera till allmänheten, visa offentligt, representera, genomföra och utföra arbetet.
Licensen tillämpas på följande villkor:
  • Tillskrivning: den som använder verket måste ange dess ursprung på de sätt som författaren eller personen som släppte verket under licensen har angett;
  • Icke kommersiellt: arbetet kan inte användas för kommersiella ändamål;
  • Icke härledd: verket kan inte ändras eller transformeras och det kan inte heller användas för att skapa ett annat.
Översättning till andra språk är tillåten. Vi ber dig endast att skicka den översatta kopian till: storyap.archive@gmail.com
Tack för deltagandet!


https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/it/deed.sv