ACTMEM
Språk
 Italienska
Sammanfattning
Un racconto da V., educatrice del Treno della Memoria.
Ett kort fragment av berättelsen

Io ti ricordo, pronunciato subito, dopo è il monito.


Il binomio memoria e impegno è quello che non vogliamo dimenticare.


Läs berättelsen
Länder
Stad
Torino
Hur den här historien skapades
Questa storia è stata creata durante il workshop di scrittura autobiografica di ACTMEM - Active Memories all'interno del festival NO BORDER 2023 a Città dell'Utopia (Ottobre 2023, Roma)
Denna berättelse är en del av dessa specifika projekt
E-post
smpossibili@gmail.com

Politik

Detta arbete kan användas under Creative Commons License - Non-commercial License - Non Derived Works, som tillämpas i de olika länder där det är erkänt (se webbplats https://creativecommons.org/worldwide, som inkluderar licenserna för de olika länderna; om ditt land inte anges måste du hänvisa till den brittiska licensen).
Sådan licens innefattar möjligheten att:
  • Reproducera, distribuera, kommunicera till allmänheten, visa offentligt, representera, genomföra och utföra arbetet.
Licensen tillämpas på följande villkor:
  • Tillskrivning: den som använder verket måste ange dess ursprung på de sätt som författaren eller personen som släppte verket under licensen har angett;
  • Icke kommersiellt: arbetet kan inte användas för kommersiella ändamål;
  • Icke härledd: verket kan inte ändras eller transformeras och det kan inte heller användas för att skapa ett annat.
Översättning till andra språk är tillåten. Vi ber dig endast att skicka den översatta kopian till: storyap.archive@gmail.com
Tack för deltagandet!


https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/it/deed.sv