Värdprojekt

StoryAP-arkivet innehåller projekt relaterade till berättelser och social förändring. Dessa är olika typer av initiativ:

– finansierade projekt (t.ex. europeiska projekt) med fokus på temat social förändring och som använder berättande metoder.

– ”informella” projekt, dvs. initiativ som föreslås av en eller flera organisationer, för att samla berättelser kring ett specifikt tema.

Dessa projekt använder arkivet som ett virtuellt utrymme för att vara värd och dela berättelser.

Samtidigt kan alla författare som använder arkivet infoga sina berättelser i ett projekt (även om de inte är medlemmar i de organisationer som marknadsför det), om de är berättelser som faller inom projektets tema.

Om du vill föreslå ett projekt, skriv till: storyap.archive@gmail.com

Med objektet ”Nytt projekt”.