Video Curricula Story e Digital storytelling per operatori volontari in servizio civile
Språk
 Italienska
Sammanfattning
Giada racconta e condivide le sue riflessioni relative ad alcuni episodi dove si è misurata con le proprie abilità accrescendo la sua autostima e la sua energia positiva.
Ett kort fragment av berättelsen

(...)   in questo anno ho cambiato il mio approccio alle persone, se prima cercavo di spiegarmi le motivazioni ai comportamenti di quelle persone, ho iniziato finalmente a concentrarmi sui comportamenti stessi per rendere i miei più efficienti.


Läs berättelsen
Länder
Varför den här historien är viktig
E' stato un vero e proprio percorso di crescita personale e professionale
Hur den här historien skapades
La storia nasce all'interno del laboratorio "Digital Storytelling" organizzato dal Centro Servizi per il Volontariato dove gli operatori Volontari hanno potuto condividere le storie e gli apprendimenti acquisiti nel corso dell'anno di Servizio Civile Universale
Denna berättelse är en del av dessa specifika projekt

Politik

Detta arbete kan användas under Creative Commons License - Non-commercial License - Non Derived Works, som tillämpas i de olika länder där det är erkänt (se webbplats https://creativecommons.org/worldwide, som inkluderar licenserna för de olika länderna; om ditt land inte anges måste du hänvisa till den brittiska licensen).
Sådan licens innefattar möjligheten att:
  • Reproducera, distribuera, kommunicera till allmänheten, visa offentligt, representera, genomföra och utföra arbetet.
Licensen tillämpas på följande villkor:
  • Tillskrivning: den som använder verket måste ange dess ursprung på de sätt som författaren eller personen som släppte verket under licensen har angett;
  • Icke kommersiellt: arbetet kan inte användas för kommersiella ändamål;
  • Icke härledd: verket kan inte ändras eller transformeras och det kan inte heller användas för att skapa ett annat.
Översättning till andra språk är tillåten. Vi ber dig endast att skicka den översatta kopian till: storyap.archive@gmail.com
Tack för deltagandet!


https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/it/deed.sv