Konkursu StoryAp – Stories for Change

Archiwum opowieści „StoryAp” uruchamia konkursu, którego celem jest zebranie narracji o doświadczeniach społecznych w Europie i na świecie – „Actions for positive change”.

Autorami opowieści mogą być młodzi ludzie do 30 lat dowolnej narodowości (osoby niepełnoletnie mogą być reprezentowane przez opiekunów lub nauczycieli).

Historie, które chcemy zebrać, mogą dotyczyć:

 • projektów lub inicjatyw realizowanych przez nieformalne grupy lub organizacje, które działaja na rzecz zmiany społecznej w różnych dziedzinach, takich jak prawa człowieka, równość, działania dla środowiska, społeczność itp. Opowiadania mogą dotyczyć osób w każdym wieku i każdej narodowości.
 • indywidualnych doświadczeń (opowiadania autobiograficzne), które skupiają się na refleksji i doświadczeniach dotyczących tematu osobistej i społecznej zmiany. Na przykład doświadczenia życiowe, które zwiększyły naszą świadomość społeczną czy spotkania, które pozwoliły nam poznać realia społeczne, których nie znaliśmy do tej pory itp.

Możesz zgłosić:

 • historie, których doświadczyłeś z pierwszej ręki (indywidualnie albo jako uczestnik grupy)
 • historie o doświadczeniach innych ludzi – niezależnie od ich wieku czy kraju pochodzenia

Archiwum jest otwarte na historie autobiograficzne i biograficzne opowiedziane za pośrednictwem różnych mediów:

 • Tekst: narracja autobiograficzna, opowiadająca o tym, czego doświadczyłeś bezpośrednio (pisana w pierwszej osobie) lub narracja biograficzna, jeśli gromadzisz doświadczenia innych osób. Tekst w formacie PDF nie powinien przekraczać 15 stron.
 • Foto-narracja (tekst i obrazy): narracja złożona ze zdjęć i tekstów. Może to być narracja autobiograficzna, opowiadająca o tym, czego doświadczyłeś bezpośrednio w pierwszej osobie, lub narracja biograficzna, jeśli gromadzisz doświadczenia innych osób. Tekst w formacie PDF nie powinien przekraczać 15 stron.
 • Narracja wideo: możesz opowiedzieć historię za pomocą różnych rodzajów narracji wideo takich jak: dokument, wywiad wideo, cyfrowe opowiadanie historii (digital storytelling) lub dowolna inna forma wideo. Maksymalna długość to 15 minut przesłana na platformę udostępniania plików wideo, taką jak YouTube i Vimeo (więcej informacji poniżej).
 • Komiks (opowieść graficzna): opowiadanie za pomocą grafiki / obrazów i tekstu. Historia w formacie PDF nie powinien przekraczać 15 stron.
 • Audio-narracja: Autobiograficzna narracja audio, opowiadająca o tym, czego doświadczyłeś bezpośrednio w pierwszej osobie, lub narracja biograficzna, jeśli gromadzisz doświadczenia innych osób. Maksymalna długość 5 minut przesłana na platformę udostępniania plików, taką jak YouTube i Vimeo (więcej informacji poniżej).

 

AUTORZY/AUTORKI – Historie powinny być tworzone przez młodych ludzi w wieku do 30 lat, którzy tworzą je sami lub w ramach działań w ramach nieformalnej grupy, społeczności lub organizacji.

JĘZYK – Możliwe jest zamieszczenie opowieści w następujących językach: angielskim, francuskim, włoskim, polskim, rumuńskim, szwedzkim. Tłumaczenie na język angielski (jeśli historia jest w innym języku ojczystym) lub napisy w przypadku wideo są mile widziane, ale nie obowiązkowe.

FORMAT – Archiwum jest otwarte na różne rodzaje narracji:

 1. Tekst
 2. Foto-narracja (tekst i zdjęcia)
 3. Narracja wideo
 4. Komiks (tekst i grafika)
 5. Narracja audio

LICZBA HISTORII – Nie ma limitu liczby historii, można zamieścić dowolną ilość i w różnych formach.

TERMIN – Ostateczny termin nadsyłania Twoich historii to 30 września 2020 r

WYBÓR HISTORII – Nadesłane historie zostaną wybrane według schemata:

 1. Pierwszy poziom – wybór dokonany na poziomie krajowym, zgodnie z językami opowiadań. Każde partner projektu wybierze czterech finalistów (po jednym dla każdej kategorii narracji: tekst, tekst+obraz/zdjęcia, wideo, audio).
 2. Drugi poziom- międzynarodowe jury wyłoni czterech zwycięzców z finalistów (po jednym dla każdej kategorii narracji).

NAGRODY – Historie finalistów i zwycięzców zostaną zebrane w podręczniku dobrych praktyk. Historie wybrane na poziomie krajowym będą uczestniczyć w wydarzeniach związanych z prezentacją projektów w danym państwie

Aby przesłać historię:

 1. Zarejestruj się na stronie internetowej www.storyap.eu
 2. Zaloguj się i wybierz “udostępnij swoją historię”.
 3. Jeśli Twoja historia zawiera wideo musisz najpierw przesłać historię na YouTube lub Vimeo, a następnie wstawić link do Archiwum StoryAp.
 4. Jeśli masz historię audio, utwórz plik wideo używając jednego obrazu (planszy z obrazem) i pliku audio.
 5. Po przesłaniu historia zostanie opublikowana w ciągu kilku dni po autoryzacji administratora.
 6. Możesz również wysyłać swoje historie na poniższe e-maile, korzystając z karty opisu:

English: https://www.storyap.eu/wp-content/uploads/2020/04/StoryAP-Email-participation-form-rev-2.doc

Italian: https://www.storyap.eu/wp-content/uploads/2020/04/StoryAP-Email-participation-form-ITA-rev-2.doc

Polish: https://www.storyap.eu/wp-content/uploads/2021/04/StoryAp_zgloszenie.docx

Historie uczestniczące w konkursie


Basnewende
Una storia di vita vissuta fra il Burkina Faso e l'Italia. Una storia vera, drammatica ma anche di speranza e di perseveranza.
Czytaj więcej
Civic involvment
A story about a teenager who discovered how important is to be involved
Czytaj więcej
LOVE
It all started when I learned the C major range. I was very small. At that time I did not realize that this was the beginning of my journey. As time went on I fell in love with music, as I aim to invest time in passion and that's exactly what
Czytaj więcej
Fears doesn’t kill death, it kills life!
Two years ago I had no expectations from life, I had become an empty shell. Luckily for me, I managed to find people (strangers - at first) who were for me that point of support I needed so much. In time, they became the family I had always hoped for. I had
Czytaj więcej
Confront, not avoid
This is the story of my hardest decision. Some time ago, after a dispute with my mother, I ended up in a second not having a roof over my head. The moment I put all my thoughts together and my mind was clearer I started working to earn rent ... and
Czytaj więcej
Think. Local. Act. Global.
Four years ago, I was involved in an ecological activity together with all my classmates from school. The teachers organised a cleaning day in the whole commune of Făurești. All the children from the school went with the teachers to collect the waste from the roadsides. It was a beautiful
Czytaj więcej
Big Touches on Small Lives
Integration of girls into social life through sports (in particular handball).
Czytaj więcej
Le rotelle fuori posto
Una breve storia su un momento importante di apprendimento della mia infanzia. Realizzata durante il laboratorio StoryDec, Storytelling to Develop Civic Competences in Young People, Erasmus Plus Project - Youth
Czytaj więcej
The Emergency
This is a true story about migration and survial that someone told me while waiting in a bus station. While he has describing to me his life, his bus came. I never saw him again.
Czytaj więcej
The story of how I successfully didn’t make it
Many times, life happens in a way that you did not want, ask for or expect. And sometimes, it can be the better way. We rarely get the chance to make our lives exactly like we want it, but it doesn't mean that it can't be good for us.
Czytaj więcej