Język
 włoski
Streszczenie
La storia di Vania è fatta di un lungo e difficile viaggio dallo Sri Lanka all'Europa e infine all'Italia. Le difficoltà, però, non si fermano in Italia, dove Vania si trova a fronteggiare situazioni molto pericolose. Grazie all'aiuto però di una persona riesce ad uscirne fuori.
Zobacz opowieść
Kraje
Dlaczego ta historia jest ważna?
Questa storia rappresenta uno spaccato di vita incredibile, pieno di difficoltà e di altrettanti momenti positivi. E tuttavia, non è una storia singolare: tanti e tante migranti che arrivano in Europa si ritrovano a dover fronteggiare situazioni simili, trovandosi a vivere in un contesto sociale a tratti pericoloso e molto diverso da come lo si era immaginato. Quello che però è importante sottolineare è che proprio grazie al racconto di queste storie si possono innescare dei circoli positivi di solidarietà, così com'è successo nel caso di Vania. Che proprio grazie al potere del racconto è riuscita a modificare sostanzialmente la situazione.
Jak ta opowieść została stworzona?
La storia è nata dall'incontro della sua autrice, Silvia Costa, con Vania, che è la protagonista di questo racconto. Per anni l'autrice ha conosciuto e approfondito la storia di Vania, grazie ad una conoscenza ravvicinata, che poi è sfociata nella necessità di raccontare.

Polityka

Zamieszczona opowieść/historia może być wykorzystywana na licencji Creative Common: Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0) Więcej o licencji https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.pl.
Taka licencja obejmuje możliwość:
  • Powielanie, rozpowszechnianie, publiczne komunikowanie, publiczne wyświetlanie, reprezentowanie, wykonywanie i odgrywanie dzieła.
Licencja jest stosowana pod następującymi warunkami:
  • Uznanie autorstwa: każdy, kto wykorzystuje utwór, musi wskazać jego pochodzenie w sposób wskazany przez autora lub osobę, która udostępniła utwór na licencji;
  • Użycie niekomercyjne: utwór nie może być używany do celów komercyjnych;
  • Bez Utworów zależnych: dzieło nie może być zmieniane lub przekształcane ani nie może być wykorzystane do stworzenia innego dzieła.
Dozwolone jest tłumaczenie opowieści na inne języki. Prosimy o przesłanie przetłumaczonej wersji historii na adres: storyap.archive@gmail.com
Dziękujemy za udział!


https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.pl
Discover new persons!
[ultimatemember form_id="1595"]