Universi culturali – Intervista a Emilio Anselmi
COMUNITÀ SOLIDALI 2020
Język
 włoski
Streszczenie
Progetto Comunità solidali 2020
"Cerchi cultura e trovi amicizia: una banca del tempo generazionale per la Comunità di Monterotondo"

Progetto finanziato dalla Regione Lazio in accordo con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali su proposta dell'Università Popolare Eretina, in partenariato con la Casa delle Case e con la collaborazione del Liceo Catullo e dell'IIS A. Frammartino
Zobacz opowieść
Kraje
Miasto
Monterotondo
Dlaczego ta historia jest ważna?
This history is important because it gathers the memory of places and connects different generations by building bridges in the community.
This story is important because Emilio, an artist and protagonist of Monterotondo's cultural life, tells of his own commitment and the great artistic ferment present in the town.
Jak ta opowieść została stworzona?
Video Interview
Opowieść jest częścią projektu

Polityka

Zamieszczona opowieść/historia może być wykorzystywana na licencji Creative Common: Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0) Więcej o licencji https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.pl.
Taka licencja obejmuje możliwość:
  • Powielanie, rozpowszechnianie, publiczne komunikowanie, publiczne wyświetlanie, reprezentowanie, wykonywanie i odgrywanie dzieła.
Licencja jest stosowana pod następującymi warunkami:
  • Uznanie autorstwa: każdy, kto wykorzystuje utwór, musi wskazać jego pochodzenie w sposób wskazany przez autora lub osobę, która udostępniła utwór na licencji;
  • Użycie niekomercyjne: utwór nie może być używany do celów komercyjnych;
  • Bez Utworów zależnych: dzieło nie może być zmieniane lub przekształcane ani nie może być wykorzystane do stworzenia innego dzieła.
Dozwolone jest tłumaczenie opowieści na inne języki. Prosimy o przesłanie przetłumaczonej wersji historii na adres: storyap.archive@gmail.com
Dziękujemy za udział!


https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.pl