YoMem - Young Messengers of European Memory
Język
 angielski
Streszczenie
Clarisse was born in France, her mother from Madagascar and her father from France. she went for the first time to Madagascar when she was 15, and it was a real shock for her who lived in a rich country. In Madagascar food, water and streets are privileges. while coming back home, she felt European and felt for the first time belonging to Europe.
Zobacz opowieść
Kraje
Miasto
Madagascar, Paris, London
Jak ta opowieść została stworzona?
the digital story telling was ideated and created in a workshop held in Warsaw, sept 2021, inside the European Progect YoMem, Young People Messengers of Europe
Opowieść jest częścią projektu
E-mail
claudialiberato.roma@gmail.com

Polityka

Zamieszczona opowieść/historia może być wykorzystywana na licencji Creative Common: Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0) Więcej o licencji https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.pl.
Taka licencja obejmuje możliwość:
  • Powielanie, rozpowszechnianie, publiczne komunikowanie, publiczne wyświetlanie, reprezentowanie, wykonywanie i odgrywanie dzieła.
Licencja jest stosowana pod następującymi warunkami:
  • Uznanie autorstwa: każdy, kto wykorzystuje utwór, musi wskazać jego pochodzenie w sposób wskazany przez autora lub osobę, która udostępniła utwór na licencji;
  • Użycie niekomercyjne: utwór nie może być używany do celów komercyjnych;
  • Bez Utworów zależnych: dzieło nie może być zmieniane lub przekształcane ani nie może być wykorzystane do stworzenia innego dzieła.
Dozwolone jest tłumaczenie opowieści na inne języki. Prosimy o przesłanie przetłumaczonej wersji historii na adres: storyap.archive@gmail.com
Dziękujemy za udział!


https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.pl