Słoń a sprawa europejska / The Elephant and the European Affair
European StoriesMemories Across Europe
Język
 polski
Streszczenie
Wideo relacja z warsztatów w ramach projektu Memories Across Europe w dniu 15.10.2022 / Video report from the workshop carried out as part of the Memories Across Europe project on October 15, 2022, Erasmus +
Zobacz opowieść
https://vimeo.com/manage/videos/803066422
Kraje
Miasto
Warszawa
Opowieść bierze udział w akcjach
Opowieść jest częścią projektu
E-mail
biuro@stowarzyszeniestop.pl

Polityka

Zamieszczona opowieść/historia może być wykorzystywana na licencji Creative Common: Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0) Więcej o licencji https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.pl.
Taka licencja obejmuje możliwość:
  • Powielanie, rozpowszechnianie, publiczne komunikowanie, publiczne wyświetlanie, reprezentowanie, wykonywanie i odgrywanie dzieła.
Licencja jest stosowana pod następującymi warunkami:
  • Uznanie autorstwa: każdy, kto wykorzystuje utwór, musi wskazać jego pochodzenie w sposób wskazany przez autora lub osobę, która udostępniła utwór na licencji;
  • Użycie niekomercyjne: utwór nie może być używany do celów komercyjnych;
  • Bez Utworów zależnych: dzieło nie może być zmieniane lub przekształcane ani nie może być wykorzystane do stworzenia innego dzieła.
Dozwolone jest tłumaczenie opowieści na inne języki. Prosimy o przesłanie przetłumaczonej wersji historii na adres: storyap.archive@gmail.com
Dziękujemy za udział!


https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.pl