Partenze e nuovi inizi – Intervista a Giovanna
COMUNITÀ SOLIDALI 2020
Język
 włoski
Streszczenie
Progetto Comunità solidali 2020
"Cerchi cultura e trovi amicizia: una banca del tempo generazionale per la Comunità di Monterotondo"

Progetto finanziato dalla Regione Lazio in accordo con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali su proposta dell'Università Popolare Eretina, in partenariato con la Casa delle Case e con la collaborazione del Liceo Catullo e dell'IIS A. Frammartino
Zobacz opowieść
Kraje
Miasto
Monterotondo
Dlaczego ta historia jest ważna?
This story is important because it is the story of a journey, of a migration from Sicily to Milan and then to Monterotondo. It is a story of new beginnings, of courage and acceptance. Giovanna recounts her experience as a new inhabitant of Monterotondo.
Jak ta opowieść została stworzona?
Videointerview
Opowieść jest częścią projektu

Polityka

Zamieszczona opowieść/historia może być wykorzystywana na licencji Creative Common: Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0) Więcej o licencji https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.pl.
Taka licencja obejmuje możliwość:
  • Powielanie, rozpowszechnianie, publiczne komunikowanie, publiczne wyświetlanie, reprezentowanie, wykonywanie i odgrywanie dzieła.
Licencja jest stosowana pod następującymi warunkami:
  • Uznanie autorstwa: każdy, kto wykorzystuje utwór, musi wskazać jego pochodzenie w sposób wskazany przez autora lub osobę, która udostępniła utwór na licencji;
  • Użycie niekomercyjne: utwór nie może być używany do celów komercyjnych;
  • Bez Utworów zależnych: dzieło nie może być zmieniane lub przekształcane ani nie może być wykorzystane do stworzenia innego dzieła.
Dozwolone jest tłumaczenie opowieści na inne języki. Prosimy o przesłanie przetłumaczonej wersji historii na adres: storyap.archive@gmail.com
Dziękujemy za udział!


https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.pl