Europe and meYoMem - Young Messengers of European Memory
Język
 polski
Streszczenie
Wywiad zrealizowany podczas warsztatów w ramach projektu Young Messengers of European Memory, w dniu 31.01.2023 w ZSOiT w Jeleniej Górze
Zobacz opowieść
https://vimeo.com/manage/videos/802728451/privacy
Kraje
Dlaczego ta historia jest ważna?
Wywiad porusza kwestie możliwości jakie daje życie w Europie. Możliwości widzianych oczami młodych ludzi
Jak ta opowieść została stworzona?
Wywiad powstał w ramach warsztatów zrealizowanych w dniu 31.01.2023 w ramach projektu Young Messengers of European Memory
Opowieść bierze udział w akcjach
Opowieść jest częścią projektu
E-mail
biuro@stowarzyszeniestop.pl

Polityka

Zamieszczona opowieść/historia może być wykorzystywana na licencji Creative Common: Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0) Więcej o licencji https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.pl.
Taka licencja obejmuje możliwość:
  • Powielanie, rozpowszechnianie, publiczne komunikowanie, publiczne wyświetlanie, reprezentowanie, wykonywanie i odgrywanie dzieła.
Licencja jest stosowana pod następującymi warunkami:
  • Uznanie autorstwa: każdy, kto wykorzystuje utwór, musi wskazać jego pochodzenie w sposób wskazany przez autora lub osobę, która udostępniła utwór na licencji;
  • Użycie niekomercyjne: utwór nie może być używany do celów komercyjnych;
  • Bez Utworów zależnych: dzieło nie może być zmieniane lub przekształcane ani nie może być wykorzystane do stworzenia innego dzieła.
Dozwolone jest tłumaczenie opowieści na inne języki. Prosimy o przesłanie przetłumaczonej wersji historii na adres: storyap.archive@gmail.com
Dziękujemy za udział!


https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.pl