StoryDeC Toolkit
Toolkit-generic_H

StoryDeC Educational Paths – Podręcznik mający na celu dzielenie się pozaformalnymi ścieżkami edukacyjnymi poprzez pisanie opowieści autobiograficznych i Digital Storytelling, dla rozwoju umiejętności obywatelskich i społecznych młodych ludzi oraz rozwoju aktywnego uczestnictwa młodych.

ŚCIĄGNIJ

StoryDeC Training Module – Krótki moduł szkoleniowy dla trenerów, mający na celu dostarczenie metodologii i podejść do realizacji ścieżek edukacyjnych stworzonych w ramach projektu StoryDeC.

ŚCIĄGNIJ

Search Users

[storyaptools_force_specific_filter_terms category_types=”2,3″]