Digital Storytelling
dst

Termin Digital Storytelling, czyli cyfrowe opowiadanie historii, oznacza w pewnym sensie metodę tworzenia krótkich opowieści wideo, które dotyczą historii, wspomnień i osobistych doświadczeń. Te opowieści składają się z kilku elementów:

  • głosu autora opowieści, który zazwyczaj jest także bohaterem samej opowieści;
  • obrazów, które często są zdjęciami lub własnymi rysunkami związanymi z opowiadaną historią;
  • czasami autorzy używają krótkich filmów razem z obrazami;
  • często obecnym elementem jest także muzyka, która towarzyszy opowieści.

Opowiadane historie są prawie zawsze opowieściamii związanymi ze zmianą lub też są historiami, które mają na celu ujawnienie konkretnego problemu społecznego, wydarzeń historycznych. Niektóre opowieści mają na celu promowanie działań i projektów społecznych.

Tutaj można znaleźć dodatkowe materiały dotyczące tej metody

https://www.storyap.eu/wp-content/uploads/2020/03/DST-Presentazione-English.pdf

Search Users

[storyaptools_force_specific_filter_terms category_types=”2,3″]