Język
 włoski
Streszczenie
Questo foto-racconto parla dell'esperienza di Lucha y Siesta, casa delle donne sulla Tuscolana, a Roma, dove tante donne hanno trovato rifugio e hanno iniziato un percorso di fuoriuscita dalla violenza.
Przeczytaj opowieść
Kraje
Miasto
Roma
Dlaczego ta historia jest ważna?
Questa storia fatta di immagini racconta la storia di un'esperienza importante come quella della casa delle donne Lucha y Siesta, dove decine di donne, sfuggite alla violenza, hanno ricevuto supporto da attiviste e volontarie per intraprendere un percorso di fuoriuscita dalla violenza e di autonomia. Troppo poco, oggi, si parla della violenza contro le donne e contro le soggettività altre, del suo essere sistematica e fortemente dentro la nostra società. Ancora meno sono i fatti. Se la casa delle donne Lucha y Siesta esiste, infatti, è grazie alle donne che l'hanno occupata e l'hanno mantenuta in vita per anni, nonostante le minacce di sgombero di un'amministrazione comunale che dice di essere dalla parte delle donne. Per questo una storia come questa è importante e va diffusa.
Jak ta opowieść została stworzona?
La storia è stata realizzata con la tecnica del reportage fotografico e poi inserita all'interno del portale "European Memories".

Polityka

Zamieszczona opowieść/historia może być wykorzystywana na licencji Creative Common: Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0) Więcej o licencji https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.pl.
Taka licencja obejmuje możliwość:
  • Powielanie, rozpowszechnianie, publiczne komunikowanie, publiczne wyświetlanie, reprezentowanie, wykonywanie i odgrywanie dzieła.
Licencja jest stosowana pod następującymi warunkami:
  • Uznanie autorstwa: każdy, kto wykorzystuje utwór, musi wskazać jego pochodzenie w sposób wskazany przez autora lub osobę, która udostępniła utwór na licencji;
  • Użycie niekomercyjne: utwór nie może być używany do celów komercyjnych;
  • Bez Utworów zależnych: dzieło nie może być zmieniane lub przekształcane ani nie może być wykorzystane do stworzenia innego dzieła.
Dozwolone jest tłumaczenie opowieści na inne języki. Prosimy o przesłanie przetłumaczonej wersji historii na adres: storyap.archive@gmail.com
Dziękujemy za udział!


https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.pl
Discover new persons!
[ultimatemember form_id="1595"]