Video Curricula Story e Digital storytelling per operatori volontari in servizio civile
Język
 włoski
Streszczenie
Mario racconta il suo anno di Servizio Civile Universale speso all'interno del doposcuola, dove lui ha potuto sperimentarsi come educatore/ricercatore nel tentativo di aiutare i bambini nello svolgimento dei compiti senza renderli troppo dipendenti.
Krótki fragment opowieści

Nella ludoteca dove sono impiegato, durante la settimana svolgiamo un normale servizio di doposcuola per i bambini dai 3 agli 11 anni. Il sabato mattina, invece, invitiamo gli stessi bambini nei nostri spazi per svolgere i loro compiti scolastici e offrire loro supporto e sostegno.

Przeczytaj opowieść
Kraje
Dlaczego ta historia jest ważna?
Mario sente di essere maturato e di aver acquisito:
- Autocontrollo
- sintesi
- Fiducia negli altri
Jak ta opowieść została stworzona?
La breve storia narrata dal protagonista è stata creata e elaborata all'interno della formazione "Digital Curricula Story" organizzata dal Centro Servizi per il Volontariato, dove attraverso le metodologie auto biografiche e gli operatori volontari hanno potuto raccontare per iscritto la loro quotidianità ed elaborare le nuove esperienze,
Opowieść jest częścią projektu

Polityka

Zamieszczona opowieść/historia może być wykorzystywana na licencji Creative Common: Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0) Więcej o licencji https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.pl.
Taka licencja obejmuje możliwość:
  • Powielanie, rozpowszechnianie, publiczne komunikowanie, publiczne wyświetlanie, reprezentowanie, wykonywanie i odgrywanie dzieła.
Licencja jest stosowana pod następującymi warunkami:
  • Uznanie autorstwa: każdy, kto wykorzystuje utwór, musi wskazać jego pochodzenie w sposób wskazany przez autora lub osobę, która udostępniła utwór na licencji;
  • Użycie niekomercyjne: utwór nie może być używany do celów komercyjnych;
  • Bez Utworów zależnych: dzieło nie może być zmieniane lub przekształcane ani nie może być wykorzystane do stworzenia innego dzieła.
Dozwolone jest tłumaczenie opowieści na inne języki. Prosimy o przesłanie przetłumaczonej wersji historii na adres: storyap.archive@gmail.com
Dziękujemy za udział!


https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.pl