La terra promessa. Viaggio nella lotta dei sem terra
Storyap Award - Stories for Change
Język
 włoski
Streszczenie
Reportage fotografico sul Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) in Brasile.
Przeczytaj opowieść
Kraje
Dlaczego ta historia jest ważna?
Una storia importante perché racconta la lotta di un popolo contro i grandi interessi che vogliono speculare sull'ambiente e sulle comunità.
Jak ta opowieść została stworzona?
Questa storia fa parte delle storie selezionate come vincitrici al premio "Raccontare l'Europa!", realizzato all'interno del progetto "European Memories", Grundtvig Multilateral Project - 2008 - 344/001-001, realizzato da UNIEDA-Unione Italiana di Educazione degli Adulti (coordinatore), ADN – Fondazione Archivio Diaristico Nazionale-Onlus, Centro d’informazione europeo (BG), Scuola Danese di Educazione, Università di Arhus (DK), Fondazione Sviluppo Comunitario (ES), SL- sozial.label e.V. (DE), VIDA – Associazione per la Valorizzazione Intergenerazionale e lo Sviluppo Attivo (PT).
Si tratta di una narrazione fotografica.
Przydatne linki
Opowieść bierze udział w akcjach

Polityka

Zamieszczona opowieść/historia może być wykorzystywana na licencji Creative Common: Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0) Więcej o licencji https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.pl.
Taka licencja obejmuje możliwość:
  • Powielanie, rozpowszechnianie, publiczne komunikowanie, publiczne wyświetlanie, reprezentowanie, wykonywanie i odgrywanie dzieła.
Licencja jest stosowana pod następującymi warunkami:
  • Uznanie autorstwa: każdy, kto wykorzystuje utwór, musi wskazać jego pochodzenie w sposób wskazany przez autora lub osobę, która udostępniła utwór na licencji;
  • Użycie niekomercyjne: utwór nie może być używany do celów komercyjnych;
  • Bez Utworów zależnych: dzieło nie może być zmieniane lub przekształcane ani nie może być wykorzystane do stworzenia innego dzieła.
Dozwolone jest tłumaczenie opowieści na inne języki. Prosimy o przesłanie przetłumaczonej wersji historii na adres: storyap.archive@gmail.com
Dziękujemy za udział!


https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.pl
Discover new persons!
[ultimatemember form_id="1595"]