Jak uczestniczyć

StoryApAby przesłać historię:

  1. Zarejestruj się w archiwum StoryAp
  2. Zaloguj się i wybierz “udostępnij swoją historię” i podążaj za instrukcją. Przesłanie historii jest proste i możesz to zrobić w różnych formatach (zobacz poniżej)
  3. Możesz przesłać tyle historii, ile chcesz
  4. Możesz przesłać swoją historię w kilku etapach; możesz zapisać wersję roboczą i ponownie otworzyć ją później i wysłać po wprowadzeniu wszystkich potrzebnych danych.

Aby uzyskać więcej informacji na temat zarządzania wersjami roboczymi, zobacz ten samouczek: https://www.storyap.eu/wp-content/uploads/2020/05/To-edit-and-modify-the-story.pdf

Format opowieści

Archiwum jest otwarte na historie autobiograficzne i biograficzne opowiedziane za pośrednictwem różnych mediów:

  • Tekst: narracja autobiograficzna, opowiadająca o tym, czego doświadczyłeś bezpośrednio (pisana w pierwszej osobie) lub narracja biograficzna, jeśli gromadzisz doświadczenia innych osób. Tekst w formacie PDF, dodaj tytuł i autora.
  • Foto-narracja (tekst i obrazy): narracja złożona ze zdjęć i tekstów. Może to być narracja autobiograficzna, opowiadająca o tym, czego doświadczyłeś bezpośrednio w pierwszej osobie, lub narracja biograficzna, jeśli gromadzisz doświadczenia innych osób. Tekst w formacie PDF, dodaj tytuł i autora.
  • Narracja wideo: możesz opowiedzieć historię za pomocą różnych rodzajów narracji wideo takich jak: dokument, wywiad wideo, cyfrowe opowiadanie historii (digital storytelling) lub dowolna inna forma wideo. Opowieść powinna być wcześniej przesłana na platformę udostępniania plików wideo, taką jak YouTube i Vimeo
  • Komiks (opowieść graficzna): opowiadanie za pomocą grafiki / obrazów i tekstu. Historia w formacie PDF, dodaj tytuł i autora.
  • Audio-narracja: Autobiograficzna narracja audio, opowiadająca o tym, czego doświadczyłeś bezpośrednio w pierwszej osobie, lub narracja biograficzna, jeśli gromadzisz doświadczenia innych osób. Opowieść powinna być w formie wideo (obrazek + audio) i przesłana wcześniej na platformę udostępniania plików, taką jak YouTube i Vimeo.
  • Badania wykorzystujące opowieści, dotyczące tematu zmiany społecznej. Opowieść w formacie PDF, dodaj tytuł i autora.

Możesz również wysyłać swoje historie na poniższe e-maile, korzystając z karty opisu: https://www.storyap.eu/wp-content/uploads/2020/04/StoryAP-Email-participation-form-rev-2.doc

Search Users

[storyaptools_force_specific_filter_terms category_types=”2,3″]