European StoriesMemories Across Europe
Język
 polski
Streszczenie
Opowieść z rowerowej podróży Waji z Polski do Grecji
Krótki fragment opowieści

Motywacja


Jedna z rzeczy, która wyróżnia gatunek ludzki spośród innych gatunków, to umiejętność tworzenia historii. Prawdziwych, fikcyjnych – ale zawsze subiektywnych, z nakładką osobistego doświadczenia, osobistych emocji przefiltrowanych przez poglądy i czas.


Pisałam kilka notatek o mojej podróży rowerem do Grecji, opowiadałam o tym czasie wielokrotnie i z upływem czasu to jest już inna historia, bo opowiedziana z perspektywy czasu wojny i tego, że mieszkam w kraju, który z dnia na dzień stał się miejscem osiedlania uchodźców i kraju, w którym się segreguje uchodźców ze względu na pochodzenie etniczne i to, skąd przybywają szukając azylu.


I mimo tego jest to ta sama opowieść: o poszukiwaniu siebie, sile w poczuciu bezsilności na to, jak urządziliśmy świat.Przeczytaj opowieść
Kraje
Miasto
Warsaw
Opowieść bierze udział w akcjach
Opowieść jest częścią projektu
E-mail
biuro@stowarzyszeniestop.pl

Polityka

Zamieszczona opowieść/historia może być wykorzystywana na licencji Creative Common: Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0) Więcej o licencji https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.pl.
Taka licencja obejmuje możliwość:
  • Powielanie, rozpowszechnianie, publiczne komunikowanie, publiczne wyświetlanie, reprezentowanie, wykonywanie i odgrywanie dzieła.
Licencja jest stosowana pod następującymi warunkami:
  • Uznanie autorstwa: każdy, kto wykorzystuje utwór, musi wskazać jego pochodzenie w sposób wskazany przez autora lub osobę, która udostępniła utwór na licencji;
  • Użycie niekomercyjne: utwór nie może być używany do celów komercyjnych;
  • Bez Utworów zależnych: dzieło nie może być zmieniane lub przekształcane ani nie może być wykorzystane do stworzenia innego dzieła.
Dozwolone jest tłumaczenie opowieści na inne języki. Prosimy o przesłanie przetłumaczonej wersji historii na adres: storyap.archive@gmail.com
Dziękujemy za udział!


https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.pl