Festival d’Europa Firenze
YoMem - Young Messengers of European Memory
Język
 włoski
Streszczenie
Tuesday 10/5/2022 we were at Festival d'Europa in FIrenze. We had a place with YoMEM project (of wich we are partner with Federazione Italiana dei CEMEA) interviewing the participants and doing with them an Haiku ispired by their answer. i
In this video: Mauro's interview
Zobacz opowieść
Kraje
Miasto
Firenze
Jak ta opowieść została stworzona?
part of YoMEM project, activity of Cemea Veneto during Festival d'Europa, Firenze, 10/5/2022
Opowieść bierze udział w akcjach
Opowieść jest częścią projektu

Polityka

Zamieszczona opowieść/historia może być wykorzystywana na licencji Creative Common: Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0) Więcej o licencji https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.pl.
Taka licencja obejmuje możliwość:
  • Powielanie, rozpowszechnianie, publiczne komunikowanie, publiczne wyświetlanie, reprezentowanie, wykonywanie i odgrywanie dzieła.
Licencja jest stosowana pod następującymi warunkami:
  • Uznanie autorstwa: każdy, kto wykorzystuje utwór, musi wskazać jego pochodzenie w sposób wskazany przez autora lub osobę, która udostępniła utwór na licencji;
  • Użycie niekomercyjne: utwór nie może być używany do celów komercyjnych;
  • Bez Utworów zależnych: dzieło nie może być zmieniane lub przekształcane ani nie może być wykorzystane do stworzenia innego dzieła.
Dozwolone jest tłumaczenie opowieści na inne języki. Prosimy o przesłanie przetłumaczonej wersji historii na adres: storyap.archive@gmail.com
Dziękujemy za udział!


https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.pl