Orti Urbani
Język
 włoski
Streszczenie
A Colombian delegation from the city of Baranquilla arrives in Rome and meets the experience of the Garbatella Urban Gardens.
The story was collected by the participants in the workshop 'Stories for change - Video narration' of the association 'Stories of Possible Worlds', within the projects 'Yomem - Young Messengers of European Memory' and 'MAE - Memories Across Europe'.
Zobacz opowieść
Kraje
Jak ta opowieść została stworzona?
The story was collected by the participants in the workshop 'Stories for change - Video narration' of the association 'Stories of Possible Worlds', within the projects 'Yomem - Young Messengers of European Memory' and 'MAE - Memories Across Europe'.
Opowieść jest częścią projektu
E-mail
smpossibili@gmail.com

Polityka

Zamieszczona opowieść/historia może być wykorzystywana na licencji Creative Common: Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0) Więcej o licencji https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.pl.
Taka licencja obejmuje możliwość:
  • Powielanie, rozpowszechnianie, publiczne komunikowanie, publiczne wyświetlanie, reprezentowanie, wykonywanie i odgrywanie dzieła.
Licencja jest stosowana pod następującymi warunkami:
  • Uznanie autorstwa: każdy, kto wykorzystuje utwór, musi wskazać jego pochodzenie w sposób wskazany przez autora lub osobę, która udostępniła utwór na licencji;
  • Użycie niekomercyjne: utwór nie może być używany do celów komercyjnych;
  • Bez Utworów zależnych: dzieło nie może być zmieniane lub przekształcane ani nie może być wykorzystane do stworzenia innego dzieła.
Dozwolone jest tłumaczenie opowieści na inne języki. Prosimy o przesłanie przetłumaczonej wersji historii na adres: storyap.archive@gmail.com
Dziękujemy za udział!


https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.pl