Projekty

W archiwum StoryAP znajdują się projekty związane z opowieściami i zmianą społeczną. Są to różne rodzaje inicjatyw:

– projekty dofinansowane (np. projekty europejskie), koncentrujące się na temacie zmiany społecznej i wykorzystujące różne metody opowiadania historii;
– projekty „nieformalne”, tj. inicjatywy proponowane przez jedną lub więcej organizacji w celu zebrania opowieści dotyczących określonego tematu.

Projekty te wykorzystują archiwum jako wirtualną przestrzeń do przechowywania i udostępniania historii.

Wszyscy autorzy korzystający z archiwum mogą umieszczać swoje historie w projekcie (nawet jeśli nie są członkami organizacji, które go promują), jeśli są to historie wpisujące się w temat tego projektu. Jeśli chcesz zaproponować projekt, napisz na adres: storyap.archive@gmail.com z tematem „Nowy projekt”.