Video Curricula Story e Digital storytelling per operatori volontari in servizio civile
Język
 włoski
Streszczenie
Giada racconta e condivide le sue riflessioni relative ad alcuni episodi dove si è misurata con le proprie abilità accrescendo la sua autostima e la sua energia positiva.
Krótki fragment opowieści

(...)   in questo anno ho cambiato il mio approccio alle persone, se prima cercavo di spiegarmi le motivazioni ai comportamenti di quelle persone, ho iniziato finalmente a concentrarmi sui comportamenti stessi per rendere i miei più efficienti.


Przeczytaj opowieść
Kraje
Dlaczego ta historia jest ważna?
E' stato un vero e proprio percorso di crescita personale e professionale
Jak ta opowieść została stworzona?
La storia nasce all'interno del laboratorio "Digital Storytelling" organizzato dal Centro Servizi per il Volontariato dove gli operatori Volontari hanno potuto condividere le storie e gli apprendimenti acquisiti nel corso dell'anno di Servizio Civile Universale
Opowieść jest częścią projektu

Polityka

Zamieszczona opowieść/historia może być wykorzystywana na licencji Creative Common: Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0) Więcej o licencji https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.pl.
Taka licencja obejmuje możliwość:
  • Powielanie, rozpowszechnianie, publiczne komunikowanie, publiczne wyświetlanie, reprezentowanie, wykonywanie i odgrywanie dzieła.
Licencja jest stosowana pod następującymi warunkami:
  • Uznanie autorstwa: każdy, kto wykorzystuje utwór, musi wskazać jego pochodzenie w sposób wskazany przez autora lub osobę, która udostępniła utwór na licencji;
  • Użycie niekomercyjne: utwór nie może być używany do celów komercyjnych;
  • Bez Utworów zależnych: dzieło nie może być zmieniane lub przekształcane ani nie może być wykorzystane do stworzenia innego dzieła.
Dozwolone jest tłumaczenie opowieści na inne języki. Prosimy o przesłanie przetłumaczonej wersji historii na adres: storyap.archive@gmail.com
Dziękujemy za udział!


https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.pl